Матеріали конференцій
ВУГІЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА:  ШЛЯХИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. 
XIV Міжнародна науково-практична конференція.  
ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ. 
Київ 2018 

XV Міжнародна науково-практична конференція
ВУГІЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА:
ШЛЯХИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
КИЇВ 2019