Відділ процесів горіння та газифікації вугілля (ПГГВ)
Роботи відділу спрямовані на:

  • розроблення нових технологій спалювання та газифікації вугілля та альтернативних палив в циркулюючому киплячому шарі (ЦКШ) та потоці для енерготехнологічних об’єктів для заміщення споживання природного газу при виробництві теплової та електричної енергії, а також цінних хімічних продуктів;
  • створення нових методів термічної переробки вугілля та відходів вуглезбагачення, в тому числі в різних модифікаціях киплячого шару, для промислових та комунальних котлоагрегатів малої та середньої потужності, розробку їх конструкцій та методів теплового розрахунку;
  • вивчення процесів спалювання та газифікації твердого палива різного походження та ступеня метаморфізму з метою використання технологій газифікації для отримання синтез-газу (SG), азото-водневої суміші (АВС) або замінника природного газу (SNG);
  • розроблення методів математичного моделювання та інженерного розрахунку процесів спалювання та газифікації твердого палива для підвищення ефективності паливовикористання та заміщення споживання природного газу;
  • розробку та впровадження технічних рішень і рекомендацій стосовно шляхів та методів реконструкції твердопаливних котлоагрегатів, впливу якості палива на ефективність роботи енергоблоків;
  • залучення до паливної бази теплової енергетики альтернативних твердих палив та вибір технологій для їх ефективного спалювання.