Проекти та результати досліджень

:

ЦИКЛОННИЙ ПЕРЕДТОПОК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ

В Інституті був розроблений циклонний передтопок горизонтального розташування, який передбачає, що камерою допалювання слугуватиме паливня котла ДКВР.

Передтопок має можливість спалювання палив з вологістю більше 30%. У передтопку реалізується попередня підготовка біомаси до спалювання, а саме: сушіння, вихід та займання летких, прогрів та займання часток коксового залишку, скидання продуктів згоряння у котел. Вказане мало на меті інтенсифікувати процес сушіння та виходу летких з біомаси, а також знизити концентрацію окислювача у зоні підводу біомаси для розширення зони горіння летких і для подовження перебування часток у зоні високих температур.

Подавання повітря передбачено трьома потоками:

· транспортне повітря з урахуванням рециркуляції продуктів димових газів із паливні котла з концентраціями СО2 – 9 % та О2 – 10 %;

· вторинне повітря перший та другий підводи у внутрішній об’єм передтопку;

· третинне повітря в кільцеву щилину між несучою та зовнішньою обичайками передтопку для їх охолодження з наступним подаванням в паливню котела.

Витрати повітря становили: транспортне з біомасою – 100 м3/год (з рециркуляційними газами); вторинне 1-підвід – 300 м3/год; вторинне 2-підвід – 1250 м3/год; третинне, по кільцевій щілині безпосередньо в котел – 1400 м3/год.

Профіль температур у поздовжній січній площині показаний на рис.1.

1.jpg

Рис. 1 – Профіль температури та область температур Т>1600 К.

Був спроектований і виготовлений передтопок, який відповідав наступним вихідним данним для проектування (рис. 2):

Склад палива (деревинні відходи): Wр = 40,2%, Aр = 0,6%, Sр =0,0%, CР = 30,3%, HР = 3,6%, NР = 0,2%, OР = 25,1%;

Нижча теплота згорання палива Qрн = 9378 кДж/кг;

Витрати палива при повному навантажені ДКВР 2.5-13 Вр =810 кг/год;

Витрати повітря V = 3,7∙103 м3/год;

Продуктивність по теплу 7,6∙106 кДж/год;

Продуктивність по пару 2,5 т/год;

Теплонапруження перерізу 8,6∙106 кДж/м2;

Теплонапруження об’єму 6,3∙106 кДж/м2;

Надлишок повітря в камері допалювання 1,3.

2.jpg

Рис. 2 – Горизонтальний передтопок

ВИХОРОВИЙ ПАЛЬНИК З ТХП ТЕПЛОВОЮ ПОТУЖНІСТЮ 70 МВТ

На основі отриманих в Інституті результатів всебічних та детальних лабораторних, експериментальних і розрахункових досліджень, комп’ютерного моделювання технологічних процесів в пальнику було сформульоване технічне завдання на проектування Харківською філією ЦКБ «Енергопрогрес» ТОВ «Котлотурбопром» для створення робочого проекту пальника ТХП-70. Пальник був виготовлений ВП «Ременерго» (м. Черкаси) та змонтований на котлоагрегаті ТПП-210А ст.№3А блоку 300 МВт Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» (рис. 3).

3.jpg

Рисунок 3 – Випробувань пальника з ТХП тепловою потужністю 70 МВт