Оголошення про заплановані конференції

XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Теплова енергетика:

шляхи реновації та розвитку»


Організатори конференції:

Національна академія наук України, Міністерство енергетики України, Інститут теплоенергетичних технологій НАН України, Громадська Рада при Міністерстві енергетики України, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ТОВ DELTIMA (Польща).

Час і місце проведення конференції: конференція відбудеться у першій декаді жовтня 2022 року. Режим роботи – ZOOM-конференція. До початку конференції видається друкована Збірка наукових праць, якій присвоюється ISBN та DOI. Надані матеріали буде включено до Збірки матеріалів за результатами рецензування.

Мета конференції:

Обговорення питань підвищення ефективності та екологічності роботи теплоенергетичних установок, використання в них широкого спектру палив, вирішення нагальних питань теплоенергетики; застосування в тепловій енергетиці відновлюваних джерел енергії. Проведення круглого столу «Науково-технічне забезпечення функціонування інфраструктури енерговиробництва у воєнний час».

Тематика конференції:

Сучасний стан енергетики

Методи модернізації та реконструкції ТЕС та ТЕЦ

Технології спалювання твердого палива

Використання альтернативних палив для отримання тепла та електроенергії

Газифікація та отримання хімічних продуктів з твердого палива

Воднева та амонійна енергетика

Шляхи заміщення викопних палив в промисловості і в комунальному секторі

Удосконалення технологій паливопідготовки на ТЕС та ТЕЦ

Ресурсна база паливно-енергетичного комплексу

Екологія та енергетика

Методи діагностики енергетичних процесів

Тепло-масообмін в енергетичних установках

Розроблення нормативних документів для теплоенергетичної галузі

Впровадження заходів з енергоефективності та інформаційних технологій

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції та включення матеріалів до Збірки необхідно надіслати заявку та матеріали (до 5 стор.) до 01 жовтня 2022 року в оргкомітет електронною поштою на адреси:

teti.conference@gmail.com; ilv.golenko@gmail.com; pijova.tanya@gmail.com

Організаційний внесок за участь у конференції становить 240 грн з ПДВ. Оплату необхідно здійснити до 01 жовтня 2022 року на рахунок Інституту теплоенергетичних технологій НАН України після надання заявки. Оплата включає організаційні витрати та друк матеріалів конференції. Учасникам конференції буде надано Збірку матеріалів у друкованому та електронному вигляді у форматі PDF.

Робочі мови конференції: англійська, українська.

Доповіді, рекомендовані оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в фахових наукових періодичних виданнях, які входять до реєстру Департаменту атестації кадрів МОН України.

Директор Інституту теплоенергетичних

технологій НАН України, д.т.н., проф. Н.І. Дунаєвська

Для контактів:

І.Л.Голенко, тел.: +38 044 425 5391; +38 067 508 1828; +38 050 385 8624. Е-mail: ilv.golenko@gmail.com