Видавнича діяльність та журнал

За результатами виконання контракту за грантом Європейської комісії

No. DCI/ENV 2010/243-936 „Демонстрація, ознайомлення та розгортання в Україні чистих вугільних технологій та технологій уловлення та складування вуглецю” видано книги:

Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України /[Вольчин І. А., Дунаєвська Н. І., Гапонич Л. С., Чернявський М. В., Топал О. І., Засядько Я. І.]. – К.: ГНОЗІС, 2013. – 308 с. (10,0 ум. друк. арк. – 500 прим. – ISBN 978-966-8840-97-5).

Завантажити книгу

Сучасні розробки Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України для теплової енергетики /[Майстренко О. Ю., Корчевой Ю. П., Топал О. І., Чернявський М. В., Вольчин І. А., Дунаєвська Н. І.]. – К.: ГНОЗІС, 2014. – 224 с. (7,0 ум. друк. арк. – 300 прим. – ISBN 978-966-2760-13-2).

Завантажити книгу

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України є співзасновником (разом з Інститутом газу НАН України) фахового науково-технічного журналу „Енерготехнології та ресурсозбереження” (категорія «Б» Переліку наукових фахових видань України). 

Дунаєвська Н. І. та Чернявський М. В. є членами редколегії журналу “Енерготехнології та ресурсозбереження”.

Рохман Б. Б. є членом редколегії журналу «Проблеми загальної енергетики» (категорія «Б» Переліку наукових фахових видань України).


Вiддiл енерготехнологічного використання твердого палива:


Rokhman B.B. Nonstationary steam-oxygen gasification of solid fuel in fixed bed under pressure. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. - March 2020. - Volume 93, Issue 3. Pp. 664-676. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2020JEPT...93..664R/doi:10.1007/s10891-020-02165-w Scopus, Web of Science

Nekhamin M., Beztsennyi I., Dunayevska N., Vyfatnuik V. On using the ansys fluent software for calculating the process of burning a mixture of particles from different types of solid fuels. Easten European Journal of Enterprise Technologies.- No/4/8 (106). – 2020, pp. 48-53. DOI: 10.15587/1729-4061.209762 , Scopus

Shendrik T., Dunayevska N., Tsaryuk A.,Yelahin V.,Fateyev A. Experimental development of approaches to reduce the slagging and corrosive activity of salty coal. Easten European Journal of Enterprise Technologies.- No/6/6 (108). – 2020, pp. 124-133. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217585 , Scopus

N.I. Dunayevska, D.L.Bondzyk, M.M. Nekhamin, Ye.S.Miroshnichenko, I.V. Bestsennyi, V.Ya.Yevtukhov, T.S.Shudlo. Technology of Antrasite and Solid Biofuels Co-Firing in Pulverized Coal Boilers of TPP and CHP. Sciences and Innovation.-2020. – N16(5). – P.86-96. DOI: 10.15407/scine16.05.079. , Scopus

I.V. Bestsennyi, D.L.Bondzyk, T.S.Shudlo, N.I. Dunayevska. Obtaining kinetic characteristics of combustion of the coke from solid biofuels. Obtaining kinetic characteristics of combustion of the coke from solid biofuels. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – № 6. – P.15-20. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/015 , Scopus.

Rita Mergner, Rainer Janssen, Dominik Rutz, Igor Volchyn, Dmytro Bondzyk. Smart Strategies for the transition in coal intensive regions. The 28th European Biomass Conference and Exhibition, 6-9 July 2020. https://strathprints.strath.ac.uk/id/eprint/74511 Scopus

Рохман Б.Б., Нехамин М.М. Теоретическое исследование нестационарного процесса воздушной газификации твердого топлива в неподвижном слое при атмосферном давлении //Відновлювана енергетика. – 2020. – №1 (60). – С. 86-95.DOI:https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.1(60).86-95

Рохман Б.Б., Дунаєвська Н.І., Вифатнюк В.Г. Розробка концептуальних технічних рішень та способів їх реалізації при конструюванні пиловугільного парогенератора супернадкритичних параметрів пари 28 МПа/600 С/600 С для енергоблока 300МВт. Частина 1. Математичний опис робочого процесу, результати розрахунків та компоновки котла. Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2020. – № 6. – С.4-19. DOI: 10.33070/etars.4.2020.01

Дунаєвська Н.І.,Бондзик Д.Л., Нехамін М.М., Мірошніченко Є.С., Безценний І.В., Євтухов В.Я., Щудло Т.С. Технологія спільного спалювання антрациту та твердого біопалива в пиловугільних котлах ТЕС і ТЕЦ. Наука та Інновації – 2020. –№16 (5). – С.86-96 . https://doi.org/10.15407/scin16.05.086 , Scopus

Фатеєв А.І., Кривошеєв С.І., Квіцинський В.О., Шендрік Т.Г. Метод визначення натрію в процесі водного відмивання солоного вугілля. Енерготехнології та ресурсозбереження, № 1, 2020. С. 19–26. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/238

Нехамін, М.М. Моделирование программой ANSYS FLUENT процессов в топке котла ТПП-210А. Енерготехнології та ресурсозбереження, 2020, №3, c. 35 – 40, ISSN 2413-7723 DOI: 10.33070/etars.3.2020.03

Дунаєвська Н.І., Нехамін М.М., Бондзик Д.Л., Щудло Т.С. Впровадження технологій заміщення викопних палив в енергетиці твердою біомасою. «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». За науковою редакцією М.С.Мальованого, Львів, ТзОВ «ЗУКЦ», 2020 с.270-289 DOI: 10.23939/book.ecocongress.2020

Рохман Б.Б., Дунаєвська Н.І., Вифатнюк В.Г. Розробка концептуальних технічних рішень та способів їх реалізації при конструюванні пиловугільного парогенератора супернадкритичних параметрів пари 28 МПа/600 С/600 С для енергоблока 300МВт. Частина 1. Математичний опис робочого процесу, результати розрахунків та компоновки котла. Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2020. – № 6. – С.4-19. DOI: 10.33070/etars.4.2020.01


Відділ процесів горіння та газифікації вугілля (ПГГВ):


1. O. Topal, I. Holenko, I. Diakun. Determination of porous structure parameters of coal particles to describe thermal conversion processes. E3S Web of Conferences109, 00101 (2019) Essays of Mining Science and Practice 2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910-00101.

2. Singh H., Yadav R., Farooqui S., O. Dudnyk, Sinha A.K. Nanoporous nickel oxide catalyst with uniform Ni dispersion for enhanced hydrogen production from organic waste. International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44., P. 19573-19584. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.05.203

3. Volchyn I., Haponych L., Przybylski W. Current state and forecast of sulfur dioxide and dust emissions at thermal power plants of ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (5): 087 – 093. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-5/087

4. Дудник О. М., Соколовська І. С. Розроблення процесів конверсії твердих органічних відходів в збагачений воднем синтез-газ для відновлювано-водневої енергетики та паливно-комірчаних енергетичних установок / Монографія «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» за заг. ред. акад. НАН України Ю. М. Солоніна. – Київ: Видавницто КІМ, 2018.– С. 46–56. http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/Book_printVer.pdf

5. І.А. Вольчин, Л.С. Гапонич, І.П. Згоран. Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій. Наукові праці НУХТ. 2018. том 24, № 4. с. 154-168. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-4-18

6. І.А. Вольчин, Л.С. Гапонич. Викиди діоксиду вуглецю на українських вугільних теплових електростанціях. Наукові праці НУХТ. 2018. том 24, № 6. с. 131-142. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-6-17

7. Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Нормативне регулювання, сучасний стан поводження та перспективи енергетичного використання твердих побутових відходів в Україні // Проблеми загальної енергетики, 2019, № 3 (58), С. 45–54. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.045

8. Вольчин І. А., Гапонич Л. С. Викиди парникових газів на українських теплових електростанціях // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2019 – № 4. – С. 49–57. https://doi.org/10.33070/etars.4.2019.01.

9. Вольчин І. А., Гапонич Л. С. Оцінка викидів забруднюючих речовин на електростанціях України // Проблеми загальної енергетики, 2019, № 4 (59), С. 45–53. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.045

10. Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С., Вифатнюк В. Г. Використання промислових відходів збагачення коксівного вугілля для виробництва електроенергії // Углехимический журнал. – 2019. – №4. – С. 24 – 32. DOI: 10.31081/1681-309X -2019-0-6-24-32. https://www.ukhin.org.ua/images/annotation/2019-6-ukr.pdf

11. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Застосування технологій парогазових енергетичних установок з внутрішньоцикловою газифікацією твердого та рідинного видів палива у світовій енергетиці та перспективи їх впровадження в Україні // Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3 (58), C. 37–44. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.037

12. Кобзар, С. Г., Топал, О. І., Гапонич, Л. С., & Голенко, І. Л. (2021). Дослідження процесу сумісного спалювання природного газу з RDF в модельній камері згоряння. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 67–73. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248946

13. Volchyn I., Haponych L., Bizek V. Emissions of sulfur dioxide and dust at coal power plants of Ukraine. Environmental Problems. 2021; V. 6, Number 3: pp.145-153. DOI: 10.23939/ep2021.03.145

14. Topal, I. Holenko, M. Yurchenko. The use of experience of Circulating Fluidized Bed to design medium steam boiler for burning coal washering wastes and RDF in Ukraine. Енерготехнології та ресурсозбереження. – №4. – 2020. – С. 20–29. https://doi.org/10.33070/etars.4.2020.02

15. Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 6 – 2020. – С. 115-123. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-13

16. Топал О., Гапонич Л., Голенко І. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 6 – 2020

17. Topal O., Holenko I., Haponych L.Clean Utilization of Municipal Solid Wastes and Alternative Fuels Derived from it. Environmental problems 2020, Т.5, №4, рр. 202–209. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/nov/22397/3.pdf

18. Кобзар С.Г.,Топал О.І.,Гапонич Л.С., Голенко І.Л.. Дослідження процесу сумісного спалювання палива з твердих побутових відходів в модельній камері згоряння. Електронне моделювання. 2020. Т.42. №6. С.74–92. https://www.emodel.org.ua/en/archive/2020/42-6/42-6-5

19. Буляндра О.Ф., Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Перспективи використання палива з твердих побутових відходів на ТЕЦ цукрових заводів. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 3 – 2020. – С. 137-147. Інд. с. 92–97. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.15

20. Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Перспективи використання SRF та RDF на цементних заводах України. Екологічні науки. – 2020. –№30. – С. 92–97. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.15

21. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Розвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики. Проблеми загальної енергетики. – 2020. – Вип. 1 (60) . – 8 c.


Лабораторія паливних проблем енергетики:


1. Chernyavskyy M.V., Dunayevska N.I., Provalov O.Yu., Miroshnychenko Ye.S. Scientific basis and technologies of anthracite replacement at thermal power plants // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2020, №3. – P. 33-40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/033 (Scopus)

2. Chernyavskyy M.V., Miroshnychenko Ye.S., Provalov O.Yu. Experience in Converting TPP-210A Boilers with 300 MW Power Units to Burning Gas Coal at the Tripillya Thermal Power Plant // Power Technology and Engineering. – 2021. – Vol. 54, №5. – Р. 699-706. https://doi.org/10.1007/s10749-020-01273-0 (Scopus)

3. Chernyavsky M., Provalov O., Kosyachkov O., Bestsennyy I. Scientific bases, experience of production and combustion of coal mixtures at thermal power plants of Ukraine // Procedia Environmental Science, Engineering and Management. - 2021. - Vol.8, №1. - P.23–31. http://www.procedia-esem.eu/pdf/issues/2021/no1/4_01.04_Chernyavskiy_21.pdf (Scopus)

4. Chernyavskyy M.V., Voronov A.M., Moiseyenko O.V., Dulienko S.G., Monastyriova T.M. Predicting changes in the sulfur content during steam coal preparation and the level of sulfur dioxide emissions when its combustion // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2021, № 2. – P. 32-39. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/032 (Scopus)

5. Nataliya Dunaievska, Mykola Chernyavskiy, Taras Shchudlo. Co-combustion of solid biomass in pulverized anthracite-coal firing boilers // Ukrainian Food Journal. – Volume 5. – Issue 4. – 2016. – P. 748–764. DOI:10.24263/2304-974X-2016-5-4-14 (WEB of Science)

6. Чернявський М.В. Стан та перспективи теплової генерації в умовах курсу України на безвуглецеву енергетику // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. - №4. – С.4-16. https://doi.org/10.33070/etars.4.2021.01

7. Чернявський М.В., Мірошниченко Є.С., Провалов О.Ю. Переведення котлів малої та середньої потужності зі щільним шаром на спалювання твердої паливної біомаси // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. - №1. – С. 71-80. https://doi.org/10.33070/etars.1.2021.08

8. Чернявський М.В., Провалов О.Ю., Безценний І.В., Моісеєнко О.В. Розробка методів та практичний досвід складання і пиловидного спалювання суміші антрациту з газовим вугіллям на Зміївській ТЕС // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2016. - №4. – С.3-13. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/203/143

9. Чернявський М.В. Сучасні проблеми паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС України // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №3. – С.5-19. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/143/101

10. Чернявский Н.В., Рохман Б.Б., Провалов А.Ю., Косячков А.В. Опыт сжигания импортных углей в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №4. – С.15-23. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/152/110

11. Безценний І.В., Дунаєвська Н.І., Чернявський М.В. Визначення кінетичних характеристик взаємодії коксів вугілля марок АШ, П та Г з киснем повітря та особливості горіння їх сумішей // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №5-6. – С. 10-16. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/164/118

12. Способи переведення газомазутних котлоагрегатів ТЕС і ТЕЦ на пиловугільне спалювання з максимальним використанням і подовженням ресурсу існуючого обладнання / М.В.Чернявський, І.А.Вольчин, О.Ю.Провалов, О.В.Косячков, Є.С.Мірошниченко, А.І.Росколупа, С.Г.Дулієнко // Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд: Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2016–2020 рр. / Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2020. - С. 387-394. https://patonpublishinghouse.com/ukr/compilations/resurs2020

13. Чернявський М.В. Науково-технічні основи та методи підвищення ефективності енергетичного використання твердих палив: Автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.14.06 – К.: Інститут газу НАНУ, 2020. https://drive.google.com/file/d/1ZCEJ8wdDOvQ2HIfRX0sgplRPlu73XCH1/view

14. Пат. 128431 Україна, МПК F23C 1/00, 10/00, 5/00. Спосіб переобладнання парового котлоагрегату на використання непроектного палива газової групи / Ковшар Є.В., Клуб М.В., Гарбузюк Б.П., Онупрієнко А.В., Колесніков С.І., Нагорний А.П., Комов О.П., Чернявський М.В. - № u2018 06026, заявл. 30.05.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. №17.

15. Пат. 119219 Україна, МПК F23C 1/00, 10/00, 5/00. Спосіб переобладнання парового котлоагрегату на використання непроектного палива газової групи / Ковшар Є.В., Клуб М.В., Гарбузюк Б.П., Онупрієнко А.В., Колесніков С.І., Нагорний А.П., Комов О.П., Чернявський М.В. - № а201806025, заявл. 30.05.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. №9.

16. Пат. 143010 Україна, МПК F23C 1/00, 7/00. Спосіб переобладнання газомазутного котлоагрегату великої потужності на спалювання кам'яного вугілля / Мірошниченко Є.С., Чернявський М.В. - № u201912048, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

17. Пат. 143014 Україна, МПК С01В 17/48, С22В 1/02. Спосіб експрес-визначення прогнозного рівня викидів діоксиду сірки при пиловидному спалюванні вугілля газової групи / Чернявський М.В., Дулієнко С.Г., Монастирьова Т.М. - № u201912053, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

18. Пат. 143011 Україна, МПК С01В 17/00, С22В 1/02. Спосіб визначення очікуваного вмісту сірки в продуктах збагачення вугілля / Чернявський М.В. - № u201912049, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

19. Пат. 143012 Україна, МПК F23C 1/00, 7/00. Спосіб переобладнання антрацитового парового котла на спалювання твердого біопалива та/або газового вугілля / Мірошниченко Є.С., Чернявський М.В., Росколупа А.І. - № u201912050, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

20. Пат. 143013 Україна, МПК F23К 1/00, 3/00, F23C 1/00. Спосіб спалювання вугілля газової групи в антрацитовому пиловугільному котлі / Чернявський М.В., Мірошниченко Є.С., Провалов О.Ю., Косячков О.В. - № u201912051, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

21. Пат. 147052 Україна, F23C 1/00. Спосіб спалювання в пиловугільному котлі кам'яного вугілля з різним виходом летких речовин / Чернявський М.В., Мірошниченко Є.С., Провалов О.Ю., Косячков О.В. - № u202007028, заявл. 02.11.2020, опубл. 07.04.2021, бюл. № 14.

22. Пат. 147922 Україна, F23C 1/00, F23K 1/00, F23K 3/02. Спосіб спалювання газового вугілля на ТЕС з центральним пилозаводом / Чернявський М.В., Провалов О.Ю., Косячков О.В., Мірошниченко Є.С., Росколупа А.І. - № u202007030, заявл. 02.11.2020, опубл. 23.06.2021, бюл. № 25.


Відділ екологічних проблем енергетики:


1. Вольчин И.А., Коломиец А.М., Ращепкин В.А. Альтернативное решение для реконструкции электрофильтров угольных ТЭС. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2017. № 3. с. 49-55.

2. Квіцинський В. О., Кривошеєв С. І., Марущак С. В. Вплив пористої структури коксу на швидкість реакцій горіння. Стаціонарна модель. Углехимический журнал. 2017, № 6, с.16–28.

3. Volchyn I.A. Kolomiets A.M. Use of ammonia semidry technology for flue gas desulfurization in coal power plants. Science and Innovation. 2017, Vol. 13. – Iss. 4. – p. 19-26. DOI: 10.15407/scine13.04.19. (Scopus)

4. Вольчин І.А., Мезін С.В., Ясинецький А.О. Дослідження поглинання діоксиду сірки амоніаком у газовій фазі. Екологічні науки, 2018, №1 (20), Том 1. – с. 104-108. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_1/1-1_2018.pdf.

5. Вольчин И.А., Ращепкин В.А. Особенности очистки дымовых газов в мокрых скрубберах с трубой Вентури в условиях избыточного орошения. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2018. № 3. – С. 41-49. DOI: 10.33070/etars.3.2018.05.

6. Макарчук В.Н., Квицинский В.А., Кривошеєв С.І., Хилько І.М., Фатеєв А.І. Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля. Углехимический журнал. 2018. № 2. С. 18-25.

7. Вольчин І.А., Гапонич Л.С., Згоран І.П. Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій. Наукові праці НУХТ. 2018. Том 24, № 4. – С. 154-168. DOI: 10.24263/2225-2924-2018-24-4-18.

8. Volchyn I., Raschepkin V., Yasynetskyi A. Flue gas dedusting in Venturi scrubbers at the thermal power plants. Environmental Engineering and Management Journal, 2018, Vol. 17, No 11. – P. 2515-2525. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol17/full/no11/1_79_Volchyn_14.pdf (WEB of Science)

9. Коломієць О.М. Огляд технологій зменшення викидів оксидів азоту на вугільних теплових електростанціях. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2019. № 1. С. 50-59. DOI: 10.33070/etars.1.2019.05.

10. Вольчин І.А. Гапонич Л.С. Викиди парникових газів на теплових електростанціях України. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. – С. 3-12. DOI: 10.33070/etars.4.2019.01.

11. Вольчин И.А., Ращепкин В.А. Оценка влияния электрического ветра на эффективность улавливания дисперсных частиц в потоке дымовых газов в электростатических фильтрах. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. – С. 41-49. DOI: 10.33070/etars.4.2019.01.

12. Вольчин І.А. Гапонич Л.С. Оцінка викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива на теплових електростанціях України. Проблеми загальної енергетики. 2019, 4(59): 45-53. DOI: 10.15407/pge2019.04.045.

13. Вольчин І.А., Кривошеєв С.І. Про регулювання викидів забруднюючих речовин від середніх спалювальних установок на газомоторних компресорах нафтогазової галузі України. Екологічні науки, 2020. – № 1 (28). – c. 24-28. DOI: 10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.3

14. Volchyn I.A., Mezin S.V., Yasynetskyi A.O. Peculiarities of absorption of sulfur dioxide and nitrogen oxide in suspensions and solutions of manganese compounds. Energy Technologies and Resource Saving. 2020. No. 4. pp. 49-56. DOI: 10.33070/etars.4.2020.06

15. Kolomiets O.M. Modeling of the Oxidation of Nitrogen Oxides by Ozone. Energy Technologies and Resource Saving. 2020. No. 4. pp. 56-62. DOI: 10.33070/etars.4.2020.06

16. Квіцинський В.О., Кривошеєв С.І., Марущак С.В. Застосування моделі деревоподібної пористої структури для оцінки температури займання частинки вуглецевого залишку. Вуглехімічний журнал, 2020. № 6. – С. 17-27. DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-6-17-27.

17. Вольчин І.А. Ращепкін В.А. Моделювання процесу очищення запиленого газового потоку в рамках кінематичної моделі взаємодії дисперсних частинок та крапель у мокрому скрубері. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2021. № 3, 84-98. DOI: 10.33070/etars.3.2021.07

18. Volchyn I. A., Kolomiets O.M., Mezin S.V., Yasynetskyi A.O. Study of the Oxidation Process of Nitrogen Oxides by Ozone. Energy Technologies and Resource Saving. 2021. No. 4. pp.62-70. DOI: 10.33070/etars.4.2021.06.

19. Volchyn I., Haponych L., Bizek V. Emissions of Sulfur Dioxide and Dust at Coal Power Plants of Ukraine. Environmental Problems, 2021, Vol. 6, No. 3, 145-153. DOI: 10.23939/ep2021.03.145.

20. Volchyn I.A., Haponych L.S., Przybylski W.Ja. Current state and forecast of sulfur dioxide and dust emissions at thermal power plants of Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 5, P. 89-95. DOI: 10.33271/nvngu/2021-5/087. (Scopus)

21. Volchyn I., Kryvosheiev S., Yasynetskyi A. Zaitsev A., Samchenko O. Selective Non-Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides in the Production of Iron Ore Pellets. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 1, P. 131-137. DOI: 10.33271/nvngu/2022-1/088. (Scopus)

22. Череватський Д.Ю., Вольчин І.А. Довгострокові фактори і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Економіка промисловості. 2022, 1(97): 5-31. DOI: 10.15407/econindustry2022.01.005.