Видавнича діяльність та журнал
Вiддiл енерготехнологічного використання твердого палива:

Публикация 1
Публикация 1 Публикация 1
Публікації:  Завантажити


Відділ процесів горіння та газифікації вугілля (ПГГВ):

Публікації Відділ процесів горіння та газифікації вугілля

1. O. Topal, I. Holenko, I. Diakun. Determination of porous structure parameters of coal particles to describe thermal conversion processes. E3S Web of Conferences109, 00101 (2019) Essays of Mining Science and Practice 2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910-00101.

2. Singh H., Yadav R., Farooqui S., O. Dudnyk, Sinha A.K. Nanoporous nickel oxide catalyst with uniform Ni dispersion for enhanced hydrogen production from organic waste. International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44., P. 19573-19584. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.05.203

3. Volchyn I., Haponych L., Przybylski W. Current state and forecast of sulfur dioxide and dust emissions at thermal power plants of ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (5): 087 – 093. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-5/087

4. Дудник О. М., Соколовська І. С. Розроблення процесів конверсії твердих органічних відходів в збагачений воднем синтез-газ для відновлювано-водневої енергетики та паливно-комірчаних енергетичних установок / Монографія «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» за заг. ред. акад. НАН України Ю. М. Солоніна. – Київ: Видавницто КІМ, 2018.– С. 46–56. http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/Book_printVer.pdf

5. І.А. Вольчин, Л.С. Гапонич, І.П. Згоран. Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій. Наукові праці НУХТ. 2018. том 24, № 4. с. 154-168. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-4-18

6. І.А. Вольчин, Л.С. Гапонич. Викиди діоксиду вуглецю на українських вугільних теплових електростанціях. Наукові праці НУХТ. 2018. том 24, № 6. с. 131-142. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2018-24-6-17

7. Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Нормативне регулювання, сучасний стан поводження та перспективи енергетичного використання твердих побутових відходів в Україні // Проблеми загальної енергетики, 2019, № 3 (58), С. 45–54. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.045

8. Вольчин І. А., Гапонич Л. С. Викиди парникових газів на українських теплових електростанціях // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2019 – № 4. – С. 49–57. https://doi.org/10.33070/etars.4.2019.01.

9. Вольчин І. А., Гапонич Л. С. Оцінка викидів забруднюючих речовин на електростанціях України // Проблеми загальної енергетики, 2019, № 4 (59), С. 45–53. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.045

10. Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С., Вифатнюк В. Г. Використання промислових відходів збагачення коксівного вугілля для виробництва електроенергії // Углехимический журнал. – 2019. – №4. – С. 24 – 32. DOI: 10.31081/1681-309X -2019-0-6-24-32. https://www.ukhin.org.ua/images/annotation/2019-6-ukr.pdf

11. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Застосування технологій парогазових енергетичних установок з внутрішньоцикловою газифікацією твердого та рідинного видів палива у світовій енергетиці та перспективи їх впровадження в Україні // Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3 (58), C. 37–44. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.037

12. Кобзар, С. Г., Топал, О. І., Гапонич, Л. С., & Голенко, І. Л. (2021). Дослідження процесу сумісного спалювання природного газу з RDF в модельній камері згоряння. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 67–73. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248946

13. Volchyn I., Haponych L., Bizek V. Emissions of sulfur dioxide and dust at coal power plants of Ukraine. Environmental Problems. 2021; V. 6, Number 3: pp.145-153. DOI: 10.23939/ep2021.03.145

14. Topal, I. Holenko, M. Yurchenko. The use of experience of Circulating Fluidized Bed to design medium steam boiler for burning coal washering wastes and RDF in Ukraine. Енерготехнології та ресурсозбереження. – №4. – 2020. – С. 20–29. https://doi.org/10.33070/etars.4.2020.02

15. Топал О. І., Голенко І. Л., Гапонич Л. С. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 6 – 2020. – С. 115-123. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-13

16. Топал О., Гапонич Л., Голенко І. Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 6 – 2020

17. Topal O., Holenko I., Haponych L.Clean Utilization of Municipal Solid Wastes and Alternative Fuels Derived from it. Environmental problems 2020, Т.5, №4, рр. 202–209. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/nov/22397/3.pdf

18. Кобзар С.Г.,Топал О.І.,Гапонич Л.С., Голенко І.Л.. Дослідження процесу сумісного спалювання палива з твердих побутових відходів в модельній камері згоряння. Електронне моделювання. 2020. Т.42. №6. С.74–92. https://www.emodel.org.ua/en/archive/2020/42-6/42-6-5

19. Буляндра О.Ф., Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Перспективи використання палива з твердих побутових відходів на ТЕЦ цукрових заводів. Наукові праці НУХТ. – Том 26, № 3 – 2020. – С. 137-147. Інд. с. 92–97. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.15

20. Гапонич Л. С., Голенко І. Л., Топал О. І. Перспективи використання SRF та RDF на цементних заводах України. Екологічні науки. – 2020. –№30. – С. 92–97. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.15

21. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Розвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики. Проблеми загальної енергетики. – 2020. – Вип. 1 (60) . – 8 c.

test1
Описание для анонса Описание для анонса Описание для анонса
Публікації:  Завантажити


Лабораторія паливних проблем енергетики:

тест22:


Відділ екологічних проблем енергетики:

:

1. Вольчин И.А., Коломиец А.М., Ращепкин В.А. Альтернативное решение для реконструкции электрофильтров угольных ТЭС. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2017. № 3. с. 49-55.

2. Квіцинський В. О., Кривошеєв С. І., Марущак С. В. Вплив пористої структури коксу на швидкість реакцій горіння. Стаціонарна модель. Углехимический журнал. 2017, № 6, с.16–28.

3. Volchyn I.A. Kolomiets A.M. Use of ammonia semidry technology for flue gas desulfurization in coal power plants. Science and Innovation. 2017, Vol. 13. – Iss. 4. – p. 19-26. DOI: 10.15407/scine13.04.19. (Scopus)

4. Вольчин І.А., Мезін С.В., Ясинецький А.О. Дослідження поглинання діоксиду сірки амоніаком у газовій фазі. Екологічні науки, 2018, №1 (20), Том 1. – с. 104-108. http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_1/1-1_2018.pdf.

5. Вольчин И.А., Ращепкин В.А. Особенности очистки дымовых газов в мокрых скрубберах с трубой Вентури в условиях избыточного орошения. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2018. № 3. – С. 41-49. DOI: 10.33070/etars.3.2018.05.

6. Макарчук В.Н., Квицинский В.А., Кривошеєв С.І., Хилько І.М., Фатеєв А.І. Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля. Углехимический журнал. 2018. № 2. С. 18-25.

7. Вольчин І.А., Гапонич Л.С., Згоран І.П. Вибір технології десульфуризації димових газів для українських вугільних теплових електростанцій. Наукові праці НУХТ. 2018. Том 24, № 4. – С. 154-168. DOI: 10.24263/2225-2924-2018-24-4-18.

8. Volchyn I., Raschepkin V., Yasynetskyi A. Flue gas dedusting in Venturi scrubbers at the thermal power plants. Environmental Engineering and Management Journal, 2018, Vol. 17, No 11. – P. 2515-2525. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol17/full/no11/1_79_Volchyn_14.pdf (WEB of Science)

9. Коломієць О.М. Огляд технологій зменшення викидів оксидів азоту на вугільних теплових електростанціях. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2019. № 1. С. 50-59. DOI: 10.33070/etars.1.2019.05.

10. Вольчин І.А. Гапонич Л.С. Викиди парникових газів на теплових електростанціях України. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. – С. 3-12. DOI: 10.33070/etars.4.2019.01.

11. Вольчин И.А., Ращепкин В.А. Оценка влияния электрического ветра на эффективность улавливания дисперсных частиц в потоке дымовых газов в электростатических фильтрах. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. – С. 41-49. DOI: 10.33070/etars.4.2019.01.

12. Вольчин І.А. Гапонич Л.С. Оцінка викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива на теплових електростанціях України. Проблеми загальної енергетики. 2019, 4(59): 45-53. DOI: 10.15407/pge2019.04.045.

13. Вольчин І.А., Кривошеєв С.І. Про регулювання викидів забруднюючих речовин від середніх спалювальних установок на газомоторних компресорах нафтогазової галузі України. Екологічні науки, 2020. – № 1 (28). – c. 24-28. DOI: 10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.3

14. Volchyn I.A., Mezin S.V., Yasynetskyi A.O. Peculiarities of absorption of sulfur dioxide and nitrogen oxide in suspensions and solutions of manganese compounds. Energy Technologies and Resource Saving. 2020. No. 4. pp. 49-56. DOI: 10.33070/etars.4.2020.06

15. Kolomiets O.M. Modeling of the Oxidation of Nitrogen Oxides by Ozone. Energy Technologies and Resource Saving. 2020. No. 4. pp. 56-62. DOI: 10.33070/etars.4.2020.06

16. Квіцинський В.О., Кривошеєв С.І., Марущак С.В. Застосування моделі деревоподібної пористої структури для оцінки температури займання частинки вуглецевого залишку. Вуглехімічний журнал, 2020. № 6. – С. 17-27. DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-6-17-27.

17. Вольчин І.А. Ращепкін В.А. Моделювання процесу очищення запиленого газового потоку в рамках кінематичної моделі взаємодії дисперсних частинок та крапель у мокрому скрубері. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2021. № 3, 84-98. DOI: 10.33070/etars.3.2021.07

18. Volchyn I. A., Kolomiets O.M., Mezin S.V., Yasynetskyi A.O. Study of the Oxidation Process of Nitrogen Oxides by Ozone. Energy Technologies and Resource Saving. 2021. No. 4. pp.62-70. DOI: 10.33070/etars.4.2021.06.

19. Volchyn I., Haponych L., Bizek V. Emissions of Sulfur Dioxide and Dust at Coal Power Plants of Ukraine. Environmental Problems, 2021, Vol. 6, No. 3, 145-153. DOI: 10.23939/ep2021.03.145.

20. Volchyn I.A., Haponych L.S., Przybylski W.Ja. Current state and forecast of sulfur dioxide and dust emissions at thermal power plants of Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 5, P. 89-95. DOI: 10.33271/nvngu/2021-5/087. (Scopus)

21. Volchyn I., Kryvosheiev S., Yasynetskyi A. Zaitsev A., Samchenko O. Selective Non-Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides in the Production of Iron Ore Pellets. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 1, P. 131-137. DOI: 10.33271/nvngu/2022-1/088. (Scopus)

22. Череватський Д.Ю., Вольчин І.А. Довгострокові фактори і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Економіка промисловості. 2022, 1(97): 5-31. DOI: 10.15407/econindustry2022.01.005.