Орендарям

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2022 р. № 634

Київ

Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану


Відповідно до Закону України від 1 квітня 2022 р. № 2181-IX “Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі до 31 грудня 2022 р., за договорами оренди державного і комунального майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі державного і комунального майна:

фізичні особи та фізичні особи — підприємці, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;

які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану (Донецька область; Запорізька область в межах Бердянського, Василівського, Мелітопольського, Пологівського районів; Луганська область; Миколаївська область в межах Баштанського, Вознесенського районів (крім селищ міського типу Доманівка, Братське, м. Южноукраїнська), Миколаївського району (крім м. Миколаєва); Харківська область в межах Богодухівського району (крім мм. Валків, Богодухова, смт Краснокутськ), Ізюмського району, Куп’янського і Харківського районів (крім м. Мерефи, смт Нова Водолага, м. Харкова), Чугуївського району (крім м. Змієва); Херсонська область; Автономна Республіка Крим; м. Севастополь) (далі — визначені території);

2) на період воєнного стану, але у будь-якому разі не довше ніж до 30 вересня 2022 р., за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які використовують майно, розміщене:

на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і м. Києва (крім адміністративно-територіальних одиниць на визначених територіях);

у закладах культури і освіти, якщо об’єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі;

3) на період воєнного стану, але у будь-якому разі не довше ніж до 30 травня 2022 р., за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які використовують майно, розміщене на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей;

4) на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше:

орендарям єдиних майнових комплексів (їх структурних підрозділів), крім визначених підпунктами 1—3 цього пункту, орендна плата нараховується у розмірі 75 відсотків розміру орендної плати, встановленої договором оренди (з урахуванням її індексації);

орендарям, крім визначених підпунктами 1—3 цього пункту, орендна плата нараховується у розмірі 50 відсотків розміру орендної плати, встановленої договором оренди (з урахуванням її індексації);

орендарям на територіях, визначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту, орендна плата нараховується у розмірі 50 відсотків розміру орендної плати, встановленої договором оренди (з урахуванням її індексації) після 30 вересня 2022 р. і 30 травня 2022 р. відповідно і до закінчення строку, визначеного в абзаці першому цього підпункту;

5) звільнення або перерахунок орендної плати відповідно до цього пункту здійснюється без окремого рішення орендодавця;

6) з метою реалізації права на звільнення від орендної плати орендарі, визначені абзацом другим підпункту 1 цього пункту, або члени їх сімей протягом воєнного стану та 60 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану або протягом 60 календарних днів після припинення військової служби, якщо служба продовжувалася після припинення чи скасування воєнного стану, подають орендодавцю документ, що підтверджує факт початку військової служби відповідно до статті 24 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

У разі наявності на дату набрання чинності цією постановою переплати кошти зараховуються в рахунок орендної плати за майбутній період.

2. Для договорів оренди, що укладаються в період воєнного стану, авансовий внесок та забезпечувальний депозит:

орендарями, визначеними абзацами другим та четвертим частини першої статті 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі — Закон), — не сплачуються;

орендарями, крім визначених абзацами другим та четвертим частини першої статті 15 Закону, — сплачуються в розмірі однієї місячної орендної плати відповідно.

3. На період воєнного стану тимчасово припинити передачу в оренду державного майна на визначених територіях, крім випадків, коли доцільність такої передачі визначена рішенням обласної військової адміністрації за місцем розташування відповідного майна. У такому разі рішення уповноваженого органу управління відповідного майна про доцільність передачі його в оренду, а також рішення балансоутримувача про намір передачі такого майна в оренду не вимагаються.

4. Переможці електронних аукціонів, які взяли участь в аукціоні з метою переміщення виробництва та інших активів і потужностей для провадження господарської діяльності з територій Донецької, Луганської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, Автономної Республіки Крим та м. Києва і м. Севастополя, протягом перших шести місяців оренди сплачують орендну плату (у тому числі авансовий внесок) в розмірі 1 гривня за 1 кв. метр орендованої площі (далі — пільгова орендна плата).

Для отримання права на пільгову орендну плату переможець аукціону разом із підписаним протоколом аукціону подає орендодавцю клопотання про сприяння переміщенню виробництва та інших активів і потужностей для провадження господарської діяльності, видане обласною військовою адміністрацією за місцем розташування орендованого майна. Клопотання може бути видано не пізніше дати, що передує даті проведення аукціону.

Клопотання орендаря та клопотання обласної військової адміністрації про сприяння переміщенню виробництва та інших активів і потужностей для провадження господарської діяльності подається за формою, встановленою Фондом державного майна і оприлюдненою на його офіційному веб-сайті або в інший визначений Фондом державного майна спосіб. Про застосування пільгової орендної плати орендодавець приймає рішення одночасно із затвердженням протоколу аукціону. Клопотання обласної військової адміністрації про сприяння переміщенню виробництва та інших активів і потужностей для провадження господарської діяльності та рішення про застосування пільгової орендної плати оприлюднюються в електронній торговій системі протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану.

5. Договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку, коли балансоутримувач з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, за 30 календарних днів до дати закінчення договору оренди повідомив орендодавцю та орендарю про непродовження договору оренди з підстав, визначених статтею 19 Закону. Норма щодо продовження договору, встановлена цим пунктом, не застосовується до договорів, щодо яких рішення про їх продовження прийнято на аукціоні і аукціон оголошено до дати набрання чинності цією постановою. Для продовження договору оренди на строк, передбачений цим пунктом, заява орендаря та окреме рішення орендодавця не вимагаються.

Договори оренди державного та комунального майна в період воєнного стану можуть бути достроково припинені за заявою орендаря, поданою ним орендодавцю на адресу електронної пошти, зазначену в договорі оренди. Заява вважається належно поданою, якщо вона підписана уповноваженою особою орендаря, а її PDF-копія надіслана з електронної адреси орендаря, зазначеної в договорі оренди.

Якщо договір не містить інформації про адресу електронної пошти сторін і при цьому майно перебуває на визначеній території, заява про припинення договору подається відповідній обласній військовій адміністрації за місцезнаходженням орендованого майна засобами поштового зв’язку, електронного документообігу або на офіційну електронну адресу. Заява вважається належно поданою, якщо вона підписана уповноваженою особою орендаря та надіслана на адресу обласної військової адміністрації зазначеними в цьому пункті засобами зв’язку. Обласна військова адміністрація вживає заходів для подання заяви орендаря (у тому числі оригінальних примірників документів у разі їх наявності) орендодавцю відразу після появи можливості її подання.

Якщо сторони договору позбавлені можливості підписати акт повернення майна з оренди, майно вважається повернутим з моменту настання однієї з таких подій:

отримання орендодавцем заяви орендаря про дострокове припинення договору;

отримання обласною військовою адміністрацією за місцезнаходженням орендованого майна заяви орендаря про дострокове припинення договору, якщо майно перебуває на визначеній території і за умови, що договір оренди не містить інформації про електронну пошту сторін, а за місцезнаходженням орендодавця відсутня можливість вручення листа.

Якщо орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональні відділення або представництва і при цьому орендоване майно розташоване на визначеній території і договір оренди не містить інформації про електронні адреси сторін, заява про дострокове припинення договору оренди надсилається Фонду державного майна або регіональному відділенню, визначеному Фондом державного майна, про що Фонд державного майна повідомляє на власному офіційному веб-сайті або в інший визначений Фондом державного майна спосіб.

У разі коли граничний строк для подання заяви про продовження договору оренди припадає на період воєнного стану, цей строк продовжується на строк воєнного стану та три місяці з дати його припинення чи скасування.

6. На період воєнного стану у разі, коли відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на розпорядження майном балансоутримувача, уповноважений орган управління приймає рішення про доцільність передачі майна в оренду/про надання згоди на передачу майна в оренду або про відмову в погодженні передачі майна в оренду протягом семи робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря, балансоутримувача або орендодавця.

Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом семи робочих днів з дати отримання відповідної заяви вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

Балансоутримувач, який підписав договір оренди, вважається таким, що прийняв рішення про намір передачі майна в оренду.

У разі отримання протягом воєнного стану заяви про оренду майна від орендарів, визначених абзацом другим частини першої статті 15 Закону, передача майна відповідному орендарю здійснюється з урахуванням таких особливостей:

для цілей укладення відповідних договорів оренди або продовження договору оренди вартістю об’єкта оренди є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті подання заяви про оренду державного чи комунального майна. Якщо балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю або відсутня, переоцінка такого об’єкта не проводиться;

страхування об’єкта оренди не здійснюється;

договір оренди та акт приймання-передачі оприлюднюються в електронній торговій системі протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану.

На період воєнного стану інформація про орендарів, визначених абзацами другим та четвертим частини першої статті 15 Закону, та прийняті уповноваженими органами рішення щодо оренди майна такими орендарями не публікуються в електронній торговій системі.

Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна державної власності з орендарями, визначеними абзацом другим частини першої статті 15 Закону, що укладається у період воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України. До затвердження такого договору застосовується Примірний договір оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2379).

7. На період воєнного стану у разі, коли залишкова балансова вартість об’єкта оренди, що є нерухомим майном, є меншою, ніж 10 відсотків його первісної балансової вартості, або інформація про залишкову балансову вартість такого об’єкта оренди відсутня, з метою розрахунку стартової орендної плати для проведення електронного аукціону на право оренди нерухомого майна балансоутримувач може не здійснювати переоцінку такого об’єкта оренди. Стартова орендна плата для проведення електронного аукціону в такому разі встановлюється з розрахунку 1 гривня за 1 кв. метр об’єкта оренди, а гарантійний внесок встановлюється в порядку, визначеному абзацами восьмим — чотирнадцятим пункту 58 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585; 2021 р., № 51, ст. 3151) (далі — Порядок передачі майна в оренду).

8. На період воєнного стану аукціони з передачі майна в оренду проводяться не раніше ніж через п’ять календарних днів, але не пізніше ніж через 35 днів після публікації в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду.

На період воєнного стану, але не раніше появи відповідної технічної можливості, відображення документів та оприлюднення інформації про учасників та переможців аукціонів з передачі в оренду майна здійснюється з урахуванням таких особливостей:

формування протоколів про результати електронних аукціонів, підписання його переможцем аукціону та оператором електронного майданчика здійснюється за правилами, встановленими Порядком передачі майна в оренду;

інформація про кожного учасника є анонімною (закритою) та після закінчення електронного аукціону не розкривається;

інформація про переможця та учасників аукціону у сформованому електронною торговою системою протоколі про результати електронного аукціонів є анонімною (закритою) для всіх, крім операторів електронних майданчиків, через які були подані заяви про участь учасниками аукціону, та орендодавця, які мають доступ до такої інформації;

завантажені орендодавцем через особистий кабінет протокол про результати електронного аукціону, договір оренди та акт приймання-передачі є закритими та не відображаються в електронній торговій системі та на електронних майданчиках. Після припинення чи скасування воєнного стану такі документи стають публічними (оприлюднюються) з моменту появи такої технічної можливості в електронній торговій системі.

За зверненням учасника аукціону оператор електронного майданчика, через який була подана заява про участь таким учасником, надає такому учаснику інформацію про те, що такий учасник брав участь у відповідному аукціоні.

Про появу технічної можливості вчиняти в електронній торговій системі дії, передбачені цим пунктом, а також про технічні особливості анонімності (закриття) інформації/документів, визначених цим пунктом, адміністратор електронної торгової системи повідомляє на своєму веб-сайті.

9. Протокол про результати електронного аукціону з оренди державного та комунального майна, договір оренди, що укладається за результатами проведення електронного аукціону, та акт приймання-передачі об’єкта оренди підписуються за допомогою кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”, крім випадків, коли на підписанні таких документів у письмовій формі наполягає переможець аукціону.

10. Під час воєнного стану може бути передане в суборенду таке майно, що перебувало в оренді до введення в дію воєнного стану:

визначене абзацами дев’ятим та десятим частини першої статті 3 Закону;

передане в оренду орендарям, визначеним абзацами другим, четвертим частини першої та абзацами четвертим — шостим частини другої статті 15 Закону.

Строк дії укладеного відповідно до цього пункту договору суборенди не може перевищувати строку, протягом якого діє воєнний стан, збільшеного на 12 місяців, але у будь-якому разі не може бути більшим за строк договору оренди.

11. Державне та комунальне майно, передане в оренду, може бути тимчасово вилучене із користування орендарів у порядку, встановленому Законом України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”.

12. Органи місцевого самоврядування можуть додатково приймати рішення з питань, визначених пунктом 1 цієї постанови, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

13. Установити, що:

1) протягом воєнного стану додатковою умовою оренди майна, крім визначених пунктом 54 Порядку передачі майна в оренду, може бути також вимога щодо працевлаштування визначеної кількості працівників балансоутримувача об’єкта оренди; Фонд державного майна може делегувати право на затвердження додаткових умов оренди орендодавцю відповідного майна;

2) протягом воєнного стану орендарі державного та комунального майна, які уклали договори оренди за результатами проведення електронних аукціонів або які уклали договори оренди без проведення аукціону відповідно до частини другої статті 15 Закону, мають право на повернення сплачених ними забезпечувальних депозитів за умови, що:

станом на останнє число місяця оренди, що передує місяцю, в якому отримана заява про повернення, відсутні зафіксовані в установленому порядку порушення умов договору оренди та заборгованість із сплати орендної плати;

орендарі не є резидентами у розумінні Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”;

забезпечувальний депозит повертається в сумі, що не перевищує 1 млн. гривень на орендаря (незалежно від кількості укладених таким орендарем договорів оренди державного або відповідно комунального майна). Таке обмеження не поширюється на вимоги:

- орендарів, у яких орендоване майно було вилучено відповідно до вимог Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”;

- орендарів, з якими договір оренди припинено відповідно до умов такого договору;

- переможців електронних аукціонів, які сплатили забезпечувальний депозит і авансовий внесок до укладення договору оренди, але станом на 24 лютого 2022 р. не уклали такий договір з будь-яких причин.

Для реалізації права, передбаченого цим підпунктом, орендар протягом воєнного стану, але у будь-якому разі не пізніше місяця після його припинення чи скасування, звертається до орендодавця із заявою про повернення суми сплаченого депозиту. У заяві орендар зазначає про відповідність орендаря умовам, передбаченим цим підпунктом, а також зазначає:

перелік договорів оренди, щодо яких орендар просить повернути сплачені суми забезпечувальних депозитів;

суми сплачених забезпечувальних депозитів за кожним з таких договорів;

банківські реквізити орендаря, на які орендар просить повернути забезпечувальні депозити, сплачені за договорами оренди.

До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, якщо заявник є юридичною особою, або копія паспорта, якщо заявник є фізичною особою.

Заявник, що є юридичною особою, у структурі власності якої є інші юридичні особи, додатково подає схематичну структуру власності і копії паспортів усіх фізичних осіб, які відповідно до законодавства визнаються кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи — заявника. Така вимога не поширюється на банки та інші фінансові установи, утворені згідно із законодавством України.

Орендар надсилає свою заяву на адресу електронної пошти орендодавця, зазначену в договорі оренди.

Орендодавці і органи Державної казначейської служби зобов’язані повернути забезпечувальний депозит орендарю протягом 10 робочих днів з моменту отримання його заяви за умови відповідності орендаря умовам, що передбачені цим підпунктом, та подання всіх передбачених цим підпунктом документів. У разі недостатності документів для прийняття рішення орендодавець повідомляє про це орендарю листом, що надсилається на адресу електронної пошти, зазначену в договорі оренди.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації і документів, поданих орендодавцю. Орендодавець приймає рішення про відмову в задоволенні заяви орендаря, якщо орендар не відповідає умовам, за яких дозволяється повернення суми забезпечувального депозиту.

Орендарі, які отримали суми забезпечувальних депозитів відповідно до цього підпункту (включаючи орендарів, у яких майно було вилучено, але повернуто після припинення чи скасування воєнного стану), зобов’язані повернути такі суми орендодавцям до 30 квітня року, що настає за роком, в якому оголошено про припинення чи скасування воєнного стану на території за місцезнаходженням орендованого майна, але у будь-якому разі не пізніше ніж за три місяці до дати припинення чи скасування договору оренди. Така вимога не поширюється на орендарів, договори оренди з якими будуть припинені станом на зазначену дату. Невиконання зазначеного обов’язку є підставою для дострокового розірвання договору на вимогу орендодавця. Орендодавець зобов’язаний попередити в порядку, передбаченому договором оренди, про розірвання договору за такою підставою не пізніше ніж за місяць до дати його розірвання. Договір не може бути розірвано за такою підставою, якщо станом на дату розірвання договору, про яке орендодавець попередив орендаря, орендар повернув забезпечувальний депозит орендодавцю;

3) на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування державне підприємство України “Міжнародний дитячий центр “Артек” має право орендувати державне та комунальне майно без проведення аукціону.

14. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585; 2021 р., № 51, ст. 3151) і від 28 квітня 2021 р. № 630 “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 51, ст. 3151) зміни, що додаються.

15. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 611 “Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 59, ст. 1878).

16. Орендодавцям державного та комунального майна забезпечити нарахування орендної плати орендарям згідно з пунктом 1 цієї постанови, а також продовження та припинення договорів оренди відповідно до пункту 5 цієї постанови починаючи з 24 лютого 2022 року.

         Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Лист№235 01-68Від03.06.2022р.(ПроЗвільненняНаПеріодВоєнногоСтану(До30Вересня2022р.)ОрендарівВідОрендноїПлати)..jpg

Лист№ 235 01-63Від31.05.2022р.(КерівникамОрганізацій-орендарівМайнаНАНУкраїни(ЩодоПитанняНарахуванняВідшкодуваньПоКомунальнимПослугам))..jpg

Об’ява орендодавця – Інститут теплоенергетичних технологій НАН України

 

У зв’язку із внесенням змін до Договору №1-2018 від 01.03.2018 оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України між ПрАТ «Київстар» та Інститутом теплоенергетичних технологій надаємо Договір у новій редакції.

Додаткова угода №1 до договору оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України №1-2018 від 01.03.2018 року