Лабораторія паливних проблем енергетики

Лабораторія паливних проблем енергетики, створена рішенням Вченої ради Інституту (протокол засідання Вченої ради ІВЕ №15 від 19.12.2012 р., наказ №2 від 03.01.2013 р.). 

Основними напрямами її діяльності є:

  • лабораторні дослідження та промислові випробування процесів спалювання твердих палив та паливних сумішей в потоці та киплячому шарі;
  • розробка методів математичного моделювання та інженерного розрахунку топкових процесів для підвищення ефективності паливовикористання;
  • розробка напрямків оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій та розширення їх паливної бази;
  • розробка і впровадження нормативно-технічної документації з якості вугілля та засад ціноутворення за його калорійністю.