Відділ екологічних проблем енергетики
Відділ екологічних проблем енергетики:
  • розробкою нових технологій та маловитратних методів зменшення шкідливих викидів вугільних ТЕС у довкілля;
  • розробкою методично-нормативної документації щодо організації контролю викидів в атмосферу забруднюючих речовин від ТЕС.