Вакансії

ІНСТИТУТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, ЄДРПОУ 21609277

тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41 http://ceti-nasu.org.ua/,

e-mail: ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
завідувача
ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ

На заміщення вакантної посади завідувача відділу може претендувати особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше десяти наукових праць, у тому числі не менше двох у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science», та/або патентів на винахід.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто, надсилає поштою або електронною поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах, з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

·      монографії (розділи у колективних монографіях);

·      посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті теплоенергетичних технологій НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 12 лютого 2023 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (044) 425-50-68.

e-mail: ilv.golenko@gmail.com

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 12.01.2023


ІНСТИТУТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, ЄДРПОУ 21609277

тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41 http://ceti-nasu.org.ua/,

e-mail: ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника
ВІДДІЛУ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА

На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти наукових праць у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science», та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто, надсилає поштою або електронною поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах, з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

· монографії (розділи у колективних монографіях);

· посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті теплоенергетичних технологій НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 10 лютого 2023 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (044) 425-50-68.

e-mail: ilv.golenko@gmail.com

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна, тел. (44) 425-53-91.

Дата оприлюднення оголошення: 10.01.2023