Відділ енерготехнологічного використання твердого палива

Роботи відділу спрямовані на:  

  • розроблення екологічно чистих технологій пиловугільного спалювання вугілля на ТЕС України;
  • розроблення технологій спільного спалювання вугілля, біомаси та інших альтернативних палив в котлоагрегатах різної потужності;
  • розроблення технічних рішень зниження генерації оксидів азоту в пиловугільних котлоагрегатах, в тому числі за рахунок оптимізації роботи пальникових пристроїв;
  • комплексне вирішення енергетичних та екологічних проблем промислових підприємств України;
  • розроблення фізико-технічних та хімічних технологій очищення від шкідливих компонентів вугілля Західного Донбасу з метою розширення паливної бази конденсаційних та теплофікаційних потужностей ТЕС і ТЕЦ України.

Співробітники відділу:

Відділ енерготехнологічного використання твердого палива – найстаріший відділ інституту. Очолює відділ д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки ДУНАЄВСЬКА Наталія Іванівна

БОНДЗИК Дмитро Леонтійович, к.т.н., заступник завідувача відділу

РОХМАН Болеслав Борисович, д.т.н., головний науковий співробітник

БЕЗЦЕННИЙ Ігор Валентинович, к.т.н., старший науковий співробітник

ФАТЕЄВ Антон Ігорович, к.т.н., старший науковий співробітник

ЩУДЛО Тарас Сергійович, к.т.н., старший науковий співробітник

ЄВТУХОВ Володимир Якович, головний конструктор

ВИФАТНЮК Володимир Григорович, науковий співробітник

Васюра Юрій Олексійович, інженер І кптегорії

Науковий колектив відділу ЕВТП тривалий час працює над виконанням наукових завдань. Усі члени колективу мають фахову освіту та досвід проведення фундаментальних й прикладних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності використання енергії твердого палива, включаючи діагностику викидів забруднюючих речовин; фахове проведення енергетичних обстежень промислових підприємств тощо.