Стисла інформація

     Інститут теплоенергетичних технологій (ІТЕТ) НАН України є провідною науковою організацією в галузі фізико-технічних проблем твердопаливної енергетики. Основними завданнями Інституту є проведення фундаментальних та прикладних досліджень, що спрямовані на підвищення ефективності використання теплової енергії, а також розроблення сучасних методів енергозбереження та енергоефективності, розроблення методів діагностики та зниження викидів забруднюючих речовин, створення технологій для одержання нових палив, удосконалення методів паливопідготовки та паливозабезпечення, створення нових високоефективних екологічно чистих технологій та удосконалення існуючих технологій термохімічної переробки твердого палива з метою використання в енергетиці та промисловості. 

     Інститут здійснює науково-технічні та експериментальні розробки, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання, виконує наукову і науково-технічну експертизу з питань теплової та електроенергетики, розробляє національні стандарти та галузеві нормативні документи, проводить науковий супровід технічної та екологічної діяльності енергогенеруючих компаній, енергопідприємств, проектно-конструкторських та котлобудівних організацій.