Відділ екологічних проблем енергетики

Відділ займається: 

  •   розробкою нових технологій та маловитратних методів зменшення шкідливих викидів вугільних ТЕС у довкілля; 
  •   розробкою методично-нормативної документації щодо організації контролю викидів в атмосферу забруднюючих речовин від ТЕС.