Публікації


1. Chernyavskyy M.V., Dunayevska N.I., Provalov O.Yu., Miroshnychenko Ye.S. Scientific basis and technologies of anthracite replacement at thermal power plants // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2020, №3. – P. 33-40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/033 (Scopus)

2. Chernyavskyy M.V., Miroshnychenko Ye.S., Provalov O.Yu. Experience in Converting TPP-210A Boilers with 300 MW Power Units to Burning Gas Coal at the Tripillya Thermal Power Plant // Power Technology and Engineering. – 2021. – Vol. 54, №5. – Р. 699-706. https://doi.org/10.1007/s10749-020-01273-0 (Scopus)

3. Chernyavsky M., Provalov O., Kosyachkov O., Bestsennyy I. Scientific bases, experience of production and combustion of coal mixtures at thermal power plants of Ukraine // Procedia Environmental Science, Engineering and Management. - 2021. - Vol.8, №1. - P.23–31. http://www.procedia-esem.eu/pdf/issues/2021/no1/4_01.04_Chernyavskiy_21.pdf (Scopus)

4. Chernyavskyy M.V., Voronov A.M., Moiseyenko O.V., Dulienko S.G., Monastyriova T.M. Predicting changes in the sulfur content during steam coal preparation and the level of sulfur dioxide emissions when its combustion // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2021, № 2. – P. 32-39. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/032 (Scopus)

5. Nataliya Dunaievska, Mykola Chernyavskiy, Taras Shchudlo. Co-combustion of solid biomass in pulverized anthracite-coal firing boilers // Ukrainian Food Journal. – Volume 5. – Issue 4. – 2016. – P. 748–764. DOI:10.24263/2304-974X-2016-5-4-14 (WEB of Science)

6. Чернявський М.В. Стан та перспективи теплової генерації в умовах курсу України на безвуглецеву енергетику // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. - №4. – С.4-16. https://doi.org/10.33070/etars.4.2021.01

7. Чернявський М.В., Мірошниченко Є.С., Провалов О.Ю. Переведення котлів малої та середньої потужності зі щільним шаром на спалювання твердої паливної біомаси // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. - №1. – С. 71-80. https://doi.org/10.33070/etars.1.2021.08

8. Чернявський М.В., Провалов О.Ю., Безценний І.В., Моісеєнко О.В. Розробка методів та практичний досвід складання і пиловидного спалювання суміші антрациту з газовим вугіллям на Зміївській ТЕС // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2016. - №4. – С.3-13. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/203/143

9. Чернявський М.В. Сучасні проблеми паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС України // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №3. – С.5-19. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/143/101

10. Чернявский Н.В., Рохман Б.Б., Провалов А.Ю., Косячков А.В. Опыт сжигания импортных углей в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №4. – С.15-23. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/152/110

11. Безценний І.В., Дунаєвська Н.І., Чернявський М.В. Визначення кінетичних характеристик взаємодії коксів вугілля марок АШ, П та Г з киснем повітря та особливості горіння їх сумішей // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. - №5-6. – С. 10-16. https://etars-journal.org/index.php/journal/article/view/164/118

12. Способи переведення газомазутних котлоагрегатів ТЕС і ТЕЦ на пиловугільне спалювання з максимальним використанням і подовженням ресурсу існуючого обладнання / М.В.Чернявський, І.А.Вольчин, О.Ю.Провалов, О.В.Косячков, Є.С.Мірошниченко, А.І.Росколупа, С.Г.Дулієнко // Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд: Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2016–2020 рр. / Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2020. - С. 387-394. https://patonpublishinghouse.com/ukr/compilations/resurs2020

13. Чернявський М.В. Науково-технічні основи та методи підвищення ефективності енергетичного використання твердих палив: Автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.14.06 – К.: Інститут газу НАНУ, 2020. https://drive.google.com/file/d/1ZCEJ8wdDOvQ2HIfRX0sgplRPlu73XCH1/view

14. Пат. 128431 Україна, МПК F23C 1/00, 10/00, 5/00. Спосіб переобладнання парового котлоагрегату на використання непроектного палива газової групи / Ковшар Є.В., Клуб М.В., Гарбузюк Б.П., Онупрієнко А.В., Колесніков С.І., Нагорний А.П., Комов О.П., Чернявський М.В. - № u2018 06026, заявл. 30.05.2018, опубл. 10.09.2018, Бюл. №17.

15. Пат. 119219 Україна, МПК F23C 1/00, 10/00, 5/00. Спосіб переобладнання парового котлоагрегату на використання непроектного палива газової групи / Ковшар Є.В., Клуб М.В., Гарбузюк Б.П., Онупрієнко А.В., Колесніков С.І., Нагорний А.П., Комов О.П., Чернявський М.В. - № а201806025, заявл. 30.05.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. №9.

16. Пат. 143010 Україна, МПК F23C 1/00, 7/00. Спосіб переобладнання газомазутного котлоагрегату великої потужності на спалювання кам'яного вугілля / Мірошниченко Є.С., Чернявський М.В. - № u201912048, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

17. Пат. 143014 Україна, МПК С01В 17/48, С22В 1/02. Спосіб експрес-визначення прогнозного рівня викидів діоксиду сірки при пиловидному спалюванні вугілля газової групи / Чернявський М.В., Дулієнко С.Г., Монастирьова Т.М. - № u201912053, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

18. Пат. 143011 Україна, МПК С01В 17/00, С22В 1/02. Спосіб визначення очікуваного вмісту сірки в продуктах збагачення вугілля / Чернявський М.В. - № u201912049, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

19. Пат. 143012 Україна, МПК F23C 1/00, 7/00. Спосіб переобладнання антрацитового парового котла на спалювання твердого біопалива та/або газового вугілля / Мірошниченко Є.С., Чернявський М.В., Росколупа А.І. - № u201912050, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

20. Пат. 143013 Україна, МПК F23К 1/00, 3/00, F23C 1/00. Спосіб спалювання вугілля газової групи в антрацитовому пиловугільному котлі / Чернявський М.В., Мірошниченко Є.С., Провалов О.Ю., Косячков О.В. - № u201912051, заявл. 19.12.2019, опубл. 10.07.2020, Бюл. №13.

21. Пат. 147052 Україна, F23C 1/00. Спосіб спалювання в пиловугільному котлі кам'яного вугілля з різним виходом летких речовин / Чернявський М.В., Мірошниченко Є.С., Провалов О.Ю., Косячков О.В. - № u202007028, заявл. 02.11.2020, опубл. 07.04.2021, бюл. № 14.

22. Пат. 147922 Україна, F23C 1/00, F23K 1/00, F23K 3/02. Спосіб спалювання газового вугілля на ТЕС з центральним пилозаводом / Чернявський М.В., Провалов О.Ю., Косячков О.В., Мірошниченко Є.С., Росколупа А.І. - № u202007030, заявл. 02.11.2020, опубл. 23.06.2021, бюл. № 25.