Новини сайту

Порядок присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам Інституту теплоенергетичних технологій НАН України

На засіданні Вченої ради (протокол №10 від 24.09.2021 р.) було затверджено:

Повернення до списку