Новини сайту

Відбулася XIX Міжнародна науково-практична конференція

Організатори конференції:

Національна академія наук України, Міністерство енергетики України, Інститут теплоенергетичних технологій НАН України, Громадська Рада при Міністерстві енергетики України, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ТОВ DELTIMA (Польща).

Час і місце проведення конференції: конференція відбудеться у другій декаді жовтня 2023 року. Режим роботи – ZOOM-конференція. До початку конференції видається друкована Збірка наукових праць, якій присвоюється ISBN та DOI. Надані матеріали буде включено до Збірки матеріалів за результатами рецензування.

Мета конференції:

Обговорення питань підвищення ефективності та екологічності роботи теплоенергетичних установок, використання в них широкого спектру палив, вирішення нагальних питань теплоенергетики; застосування в тепловій енергетиці відновлюваних джерел енергії. Проведення круглого столу «Науково-технічне забезпечення функціонування інфраструктури енерговиробництва у воєнний час».

Тематика конференції:

Сучасний стан енергетики

Методи модернізації та реконструкції ТЕС та ТЕЦ

Технології спалювання твердого палива

Використання альтернативних палив для отримання тепла та електроенергії

Газифікація та отримання хімічних продуктів з твердого палива

Воднева та амонійна енергетика

Шляхи заміщення викопних палив в промисловості і в комунальному секторі

Удосконалення технологій паливопідготовки на ТЕС та ТЕЦ

Ресурсна база паливно-енергетичного комплексу

Екологія та енергетика

Методи діагностики енергетичних процесів

Тепло-масообмін в енергетичних установках

Розроблення нормативних документів для теплоенергетичної галузі

Впровадження заходів з енергоефективності та інформаційних технологій

Запис XIX Міжнародної науково-практичної  конференції «Теплова енергетика: шляхи реновації та розвитку»


Повернення до списку